fbpx

Als High Achiever Coach creëer je 
helderheid en nieuwe inzichten
waarop je kunt bouwen!  

"Een coach is er niet om te vertellen hoe goed hij of zij is. De coach is er om het beste uit de individu of het team te halen.

Persoonlijk leiderschap

Leiderschap gaat om het leiden van jezelf. Wanneer jij weet hoe jezelf te leiden naar betere resultaten, dan ben je ook in staat om dat met anderen te doen. Maar hoe sterk bij jij wanneer het om commitments gaat of discipline. Kun jij het zelf of heb je een stok achter de deur nodig.

Het gaat dus met name om commitment, discipline, leiderschap en nieuwe inzichten. Inzichten die jou helpen vanuit een ander standpunt (perceptie) de uitdagingen te bekijken. Niet meer te denken in problemen, maar oplossingen. Weten dat er altijd een oplossing is. De magie van het oplossen zetelt in creativiteit.

Creativiteit

Alles is geboren vanuit creativiteit. Ooit had iemand een idee in de geest en ging daarmee aan de slag. Die creativiteit moet weer aangesproken worden wanneer jij succesvol wilt zijn in het halen van je doelen. Zelfs de huidige wetenschap laat zien dat alles mogelijk is als je werkt met het kwantumveld. Mijn S-PACE-Q© model werkt hiermee. 

Helaas belemmeren we onszelf, terwijl dat niet eens in de gaten hebben. We gebruiken we vaak woorden als altijd, nooit en iedereen en geven onszelf metaforisch geen ruimte meer. We generaliseren dan enorm en het lijkt of er dan geen tussenweg is. Als altijd alles verkeerd gaat en niemand helpt dan kun je moedeloos worden. Een High Achiever Coach onderzoekt de interne communicatie om zo tot keuzes te komen en inzicht. Een coach leert hoe je eigen communicatie te beïnvloeden tot betere resultaten, maar ook dat van de ander. Resultaten halen betekent positief beïnvloeden.

In de taal die je gebruikt komt altijd helder naar voor wat je stuwende en belemmerende overtuigingen zijn. Wat je kernwaarden zijn die je voortstuwen. Hou er dus sterk rekening mee dat jouw taal precies vertelt wat jouw speelveld is. 

Groei vanuit de kern - Persoonlijk Leiderschap

Alles doen we vanuit de kern. Ofwel, we handelen als mens voor 95% vanuit ons onderbewuste. Of, we handelen vanuit onze visie, missie en doelstellingen binnen een organisatie.

Hoe simpeler je nu de stappen maakt, des te eenvoudiger wordt het om je doelen te halen. Je weet wel; de kortste weg is een rechte lijn tussen twee punten.

De Mindset Power Pyramid en het S-PACE-Q© model hebben keer op keer bewezen dat het op een zeer eenvoudige wijze weergeeft waar de knelpunten liggen en hoe die om te zetten naar groei.

Ik help je graag om jezelf en je medewerkers te leren hoe meer persoonlijk leiderschap te creëren aan de hand van dit model.

Mindset Power Pyramid

Dit is het enige model dat over persoonlijke- en zakelijke groei gelegd kan worden.

We leven of werken altijd vanuit de "oude" kern met missie, visie en doelstellingen, wanneer het om "zakelijk" gaat. Echter, de kern is ook jouw on(der)bewuste die voor 95% alles regelt. 

Er is altijd die impuls naar "anders willen" (veranderen), omdat je mogelijkheden ziet met bepaalde resultaten. Nu kan het zijn dat je het ziet, maar geen actie onderneemt. 

Wat ligt er ten grondslag aan jouw uitstel of angst? Met dit model vind je feilloos het deel wat groei tegenhoudt.

 

S-PACE-Q Method

S-Pace-Q© Model, Space - Pace - Questions.

Binnen de kwantum fysica heb je het over tijd en ruimte. We geven onszelf tegenwoordig veel te weinig tijd en ruimte om nog goed na te denken. Tijd is een relatief begrijp. We denken dat het lineair - horizontaal- is, maar het is verticaal. Geen verleden en geen toekomst. Alleen NU en dan het liefst het toekomstige NU. Tijd kun je dus voor jezelf inzetten. Ook de ruimte. We leven veel te bekrompen in onze kleine aardse ruimte waar alles materie is. 

Wanneer we zaken willen veranderen, doen we dat steeds op materieel niveau. We denken dat dat zo moet, maar dat is pittig en kost veel energie en ergernis. Echter, bedenk eens dat alles energie is en dat vanuit dit oneindige kwantumveld van alle mogelijkheden, alles moeiteloos is ontstaan (Einstein en Edison wisten dit allang). Alles is dus ontstaan vanuit energie naar materie. Dit betekent dat bij manifesteren je eerst in het kwantumveld moet komen. Op de momenten dat jij je euforisch voelt zit je er.

Het S-PACE-Q© Model leert jou hoe je moeiteloos vanuit dit veld gaat manifesteren. Het universum helpt je een handje. Nee, het is geen Law of Attraction. Het gaat verder dan dat.

Alle foto's op deze website zijn gemaakt door Gert-Jan Verboog