fbpx

Als Life/executive coach creëer je 
helderheid en nieuwe inzichten
waarop je kunt bouwen!  

"Een coach is er niet om te vertellen hoe goed hij of zij is. De coach is er om het beste uit de individu of het team te halen. Wanneer een hindernis weg is, is de weg vrij voor groei." 

Persoonlijk leiderschap

Leiderschap gaat om het leiden van jezelf. Wanneer jij weet hoe jezelf te leiden naar betere resultaten, dan ben je ook in staat om dat met anderen te doen. 

Het gaat dus met name om nieuwe inzichten. Inzichten die jou helpen vanuit een ander standpunt (perceptie) de uitdagingen te bekijken. Niet meer te denken in problemen, maar oplossingen. Weten dat er altijd een oplossing is. De magie van het oplossen zetelt in creativiteit. 

Creativiteit

Alles is geboren vanuit creativiteit. Ooit had iemand een idee in de geest en ging daarmee aan de slag. Die creativiteit moet weer aangesproken worden wanneer jij succesvol wilt zijn in het halen van je doelen.

Helaas gebruiken we vaak woorden als altijd, nooit en iedereen. We generaliseren dan enorm en het lijkt of er dan geen tussenweg is. Als altijd alles verkeerd gaat en niemand helpt dan kun je moedeloos worden. Een coach onderzoekt de interne communicatie om zo tot keuzes te komen en inzicht. Een coach leert hoe je eigen communicatie te beïnvloeden tot betere resultaten, maar ook dat van de ander. Resultaten halen betekent positief beïnvloeden.

Als eerste is het belangrijk om te ontdekken binnen welke context een probleem ontstaat. Voorbeelden: 

  • Jan praat honderduit met zijn vrienden, maar in bijzijn van zijn manager durft hij niets te zeggen. Dus Jan kan praten, maar binnen een bepaalde context blokkeert het.
  • Freek heeft al veel succes met zijn bedrijf, maar een volgende vindt hij lastig. Iets blokkeert hem. 
  • Gerda belt uren met de familie, maar die belangrijke klant bellen geeft slapeloze nachten.
  • George tapt geweldige moppen in de kroeg, maar die presentatie bij de klant lukt hem niet.
  • Joke organiseert haar eigen werk prima, maar effectief delegeren lukt haar totaal niet.
  • Martin weet altijd iedereen raad te geven, maar zelf zit hij diep in de put.

Groei vanuit de kern - Persoonlijk Leiderschap

Alles doen we vanuit de kern. Ofwel, we handelen als mens voor 95% vanuit ons onderbewuste. Of, we handelen vanuit onze visie, missie en doelstellingen binnen een organisatie.

Hoe simpeler je nu de stappen maakt, des te eenvoudiger wordt het om je doelen te halen. Je weet wel; de kortste weg is een rechte lijn tussen twee punten.

De Mindset Power Pyramid heeft keer op keer bewezen dat het op een zeer eenvoudige wijze weergeeft waar de knelpunten liggen en hoe die om te zetten naar groei.

Ik help je graag om jezelf en je medewerkers te leren hoe meer persoonlijk leiderschap te creëren aan de hand van dit model.

Mindset Power Pyramid

Dit is het enige model dat over persoonlijke- en zakelijke groei gelegd kan worden.

We leven of werken altijd vanuit de "oude" kern met missie, visie en doelstellingen, wanneer het om "zakelijk" gaat. Echter de kern is ook jouw on(der)bewuste die voor 95% alles regelt. 

Er is altijd die impuls naar "anders willen" (veranderen), omdat je mogelijkheden ziet met bepaalde resultaten. Nu kan het zijn dat je het ziet, maar geen actie onderneemt. 

Wat ligt er ten grondslag aan jouw uitstel of angst? Met dit model vind je feilloos het deel wat groei tegenhoudt. 

 

Alle foto's op deze website zijn gemaakt door Gert-Jan Verboog